Szlaki piesze

 

Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego

Długość szlaku wynosi 68 km. Jego przebieg wytyczono, przyjmując jako priorytet walory geologiczne wybranych miejsc, jednocześnie dążąc do optymalnego wyeksponowania walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Roztocza Środkowego.

Miejsca szczególnie interesujące na szlaku to: kamieniołomy - w Krasnobrodzie, Józefowie, Szopowym, , Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra "Wapielnia"; rezerwaty: "Nad Tanwią" i "Czartowe Pole", pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim; miejsca te doposażone są "małą infrastrukturą" tj.: tablicami informacyjnymi, deszczochronami, zestawami stół-ławka, stojakami na rowery, koszami na śmieci. Tablice informacyjne zawierają opisy poszczególnych stanowisk, do których dołączone są mapy turystyczno-geologiczne. Ponad to wybudowano: pawilon geoturystyczny i basztę widokową w Józefowie, platformę widokową w kamieniołomach w Nowinach; przebudowano ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: "Nad Tanwią", "Czartowe Pole", przy wzgórzu "Kościółek"; zaadaptowano dla potrzeb dydaktycznych stodołę w Hamernii.

Szlak można pokonywać pieszo, rowerem lub samochodem; kierunek szlaku  wytyczają słupy i tablice z kierunkiem

 

Wybrane szlaki turystyczne piesze na Roztoczu PTTK Oddział w Zamościu.

Szlak Centralny Szastarka – Zwierzyniec –Obrocz (Stara Huta) - Szlak przechodzi przez teren gminy Krasnobród Lasowce – Senderki –Stanisławów- Husiny- Róża- wzgórze Wapielnia Bełżec – Lubycza Królewska – Huta Lubycka – Wola Wielka – Horyniec-Zdrój 113 km. Przecina całe polskie Roztocze. Do Wapielni można dojść od Krasnobrodu szlakiem zielonym. Osobliwości przyrodnicze w okolicach Krasnobrodu to m.in. wzgórze Senderki 342 m n.p.m. i wspaniałe widoki na pagóry i lasy Roztocza, wzgórze Kamień (Piekiełko), źródła rzeki Sopot. Szlak ciekawy ze względu na przyrodę, historię i wielokulturowość.

 

Szlak im. Władyslawy Podobińskiej  Zamość – Krasnobród – wzgórze Wapielnia – Susiec 56 km

Jedna z najładniejszych krajobrazowo tras Roztocza. Zachwyca krajobraz na odcinku Suchowola Krasnobród z widokiem na „ręcznikowe” pola. Szlak prowadzi z Zamościa na Roztocze Środkowe. Na trasie znajduje się najwyższe wzniesienie tej części Roztocza – Wapielnia 385mn.p.m.m – pomnik przyrody nieożywionej.

Szlak Partyzancki

Szperówka – Szczebrzeszyn- Kosobudy-Wojda- Bliżów- Krasnobród- Zaboreczno (Kolonia Partyzantów)- Krynice – 53 km

Miejsca bitew powstania zamojskiego -pod Zaborecznem i Wojdą. Szlak rozpoczyna się na skraju Grzędy Sokalskiej prowadząc dalej przez Roztocze Środkowe i Roztoczański Park Narodowy -uroczysko Jarugi i kończy się na Roztoczu Zachodnim. Najurokliwszy odcinek prowadzi z Krasnobrodu do Szczebrzeszyna.

Szlak Łącznikowy Krasnobród- Nowiny

Szlak prowadzi od strony Krasnobrodu (droga do Szuru) do źródeł rzeki Sopot- jednej z najpiękniejszych rzek Roztocza na wysokości 293m.n.p.m., dalej doliną rzeki Sopot przez malownicze tereny pokryte borem sosnowym. Przechodzi przez Majdan Sopocki i Ciotuszę Starą. Na pokonanie 16 km szlaku potrzeba ok. 5 godzin.

 

Szlak Krawędziowy

Zwierzyniec-Sochy-Florianka-Górecko Stare- Górecko Kościelne- Tarnowola- Józefów- Czartowe Pole – Oseredek- Susiec - 52km

Szlak ukazuje najcenniejsze zabytki w Zwierzyńcu, Górecku Kościelnym. Ciekawostką jest Florianka - stara osada leśna z tradycyjną zabudową oraz stajenną hodowlą konika polskiego. Zaliczane do 7 cudów przyrody w Polsce Szumy na rzece Tanew i tajemnicze Czartowe Pole to tylko wybrane osobliwości przyrody na szlaku. Niewątpliwie to jeden z ciekawszych szlaków w Polsce.

 

Szlak im. Aleksandry Wachniewskiej.

Zwierzyniec-Florianka o długości 67 km. Szlak otacza Roztoczański Park Narodowy, przecinając dwukrotnie Roztocze prostopadle do jego osi. Poprowadzony jest przez północno-zachodnie tereny gminy. Na pokonanie odcinka Bondyrz-Górecko Kościelne , o długości 18 km, potrzeba ponad 5 godzin. Odcinek Górecko Kościelne- Florianka, (długość 13 km) wymaga co najmniej 4 godzin, ze względu na trudne, piaszczyste drogi.