Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu.

Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu.

28 – 29 lipca 2018.

Plac przy GOK w Suścu.

Głównym elementem festiwalu jest konkurs „Piosenki o Roztoczu” prowadzony w dwóch kategoriach zespoły śpiewacze i kapele ludowe nagradzanych nagrodami pieniężnymi. Festiwal z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Uczestnikami są dzieci, młodzież i dorośli z gminy Susiec, powiatu tomaszowskiego oraz turyści z całej Polski i z zagranicy. Festiwal uświetniają zapraszane zespoły pogranicza polsko-ukraińskiego. W swym programie festiwal przewiduje degustację dań regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz prezentację wyrobów rzemiosła i rękodzieła artystycznego. Ze względu na ogromne zainteresowanie i dużą ilość uczestników Festiwalu od 2017 roku jest zgłaszany jako impreza masowa.

festiwal transgraniczny